You are here

Ş.l.dr.ing. Marcus Svoboda

Ş.l.dr.ing. Marcus Svoboda
Inginerie electrică

Domenii de predare: 

Date de contact: 

Cabinet: C421B
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403467
Email: marcus.svoboda@upt.ro

Domenii de activitate: 

Acţionări electrice şi servomotoare.
Programarea calculatoarelor