You are here

Ş.l.dr.ing. Marţian Moţ

Ş.l.dr.ing. Marţian Moţ
Inginerie electrică

Domenii de predare: 

Date de contact: 

Cabinet: D109
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403454
Email: martian.mot@upt.ro

Domenii de activitate: 

Maşini electrice; 
Testare, determinări parametri şi caracteristici