You are here

Ş.l.dr.ing. Ana-Adela Popa

Ş.l.dr.ing. Ana-Adela Popa
Inginerie electrică

Domenii de predare: 

Date de contact: 

Cabinet: D108
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403463
Email: ana.popa@upt.ro

Domenii de activitate: 

Maşini şi Acţionări Electrice