You are here

Evenimente

03
Apr
We are Back! Poate că nu...

Programarea 3 - sesiunea de iarna -an universitar 2020/2021

 

Specializarea: Electrotehnică

Anul 1 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Algebră şi geometrie 13.03.2021 ora 10:00 13.03.2021 ora 10:00 13.03.2021 ora 10:00
2 Analiză matematică  20.03.2021 ora 09:00 20.03.2021 ora 09:00  20.03.2021 ora 09:00  
3 Fizica 05.03.2021 ora 16:00

05.03.2021 ora 16:00

05.03.2021  ora 16:00
4 Introducere in ingineria electrică  12.03.2021 ora 16:00  12.03.2021 ora 16:00  12.03.2021 ora 16:00 

Anul 2 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Bazele electrotehnicii 1 19.03.2021 ora 12:00 19.03.2021 ora 12:00 19.03.2021  ora 12:00
2 Electronică numerică  17.03.2021 ora 11:30 17.03.2021 ora 11:30 17.03.2021  ora 11:30
3 Materiale electrotehnice  12.03.2021 ora 12:00 12.03.2021 ora 12:00 12.03.2021  ora 12:00
4 Stiinţa sistemelor  09.03.2021 ora 14:20 09.03.2021 ora 14:20 09.03.2021  ora 14:20

Anul 3 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Maşini electrice 1  15.03.2021   ora  11:00 15.03.2021   ora  11:00
2 Automate programabile  09.03.2021   ora  10:00 09.03.2021   ora  10:00
3 Instalaţii electrice industriale și rezidențiale   19.03.2021   ora  18:00 19.03.2021   ora  18:00
4 Conversia și stocarea energiilor regenerabile 17.03.2021   ora  16:00 17.03.2021   ora  16:00

Anul 4 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele acţionărilor electrice  18.03.2021 ora 18:00  18.03.2021 ora 18:00 
2 Servomotoare şi controlul inteligent al mişcării 19.03.2021 ora 18:00  19.03.2021 ora 18:00 
3 Tehnici moderne de comutatie în electronica de putere 11.03.2021 ora 18:00  11.03.2021 ora 18:00
4 Sisteme scada în aplicații tehnologice 09.03.2021 ora 12:00  09.03.2021 ora 12:00 

 

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Analiză matematică  20.03.2021 ora 09:00 20.03.2021 ora 09:00
2 Algebră şi geometrie  13.03.2021 ora 10:00 13.03.2021 ora 10:00
3 Fizică 05.03.2021 ora 16:00  05.03.2021 ora 16:00 
4 Introducere în ingineria energetică  19.03.2021 ora 12:00 19.03.2021 ora 12:00

Anul 2 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele electrotehnicii 2 13.03.2021   ora 10:00 13.03.2021 ora 10:00
2 Materiale în ingineria energetică  19.03.2021   ora 15:00 19.03.2021 ora 15:00
3 Metode numerice 27.03.2021   ora 10:00 27.03.2021 ora 10:00
4 Hidraulică și mașini hidraulice 12.03.2021  ora  14:00  12.03.2021  ora 14:00

Anul 3 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Partea termo si hidro a centralelor electrice 17.03.2021   ora 14:00 17.03.2021   ora 14:00
2 Microcontrolere și sisteme integrate  19.03.2021   ora 14:00 19.03.2021   ora 14:00
3 Acţionări electrice  11.03.2021   ora 14:00 11.03.2021   ora 14:00
4 Transportul şi distribuţia energiei electrice 1 09.03.2021   ora 14:00 09.03.2021   ora 14:00

Anul 4 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Staţii şi posturi de transformare 18.03.2021    ora 15:00 18.03.2021  ora 15:00
2 Audit electroenergetic 22.03.2021    ora 14:00 22.03.2021  ora :1400
3 Tehnica tensiunilor înalte 17.03.2021    ora 14:00 17.03.2021   ora 14:00
4 Protecții în sisteme electroenergetice 09.03.2021    ora 17:00 09.03.2021   ora 17:00