You are here

Evenimente

03
Apr
We are Back! Poate că nu...

Programarea 3 - sesiunea de iarnă - an universitar 2020/2021

Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 CSEE

Denumire disciplină  Microrețele electrice   Circuite electrice pentru comandă și control în instalații electrce Calitatea energiei electrice Sisteme inteligente de suport decizional  
Dată și locație examen         

 

Anul 2 CSEE

Denumire disciplină  Analiza si optimizarea regimurilor SEE Extinderea SEE si managementul congestiilor Piaţa de energie      Sisteme moderne de comanda, control si protecţii in SEE  
Dată și locație examen  27.03.2021  ora 09:00 27.03.2021  ora 12:00   21.03.2021  ora 09:00

 

 

Specializarea: Electrotehnică și Electronică de Putere

Anul 1 EEP

Denumire disciplină  Acţionări electrice avansate  Tehnici de modulare pentru convertoare statice   Electronica de putere în electrotehnologii avansate Proiectarea masinilor electrice cu element finit 
Dată și locație examen  15.03.2021 ora 18:00 18.03.2021 ora 17:00  17.03.2021 ora 18:00  22.03.2021 ora 18:30   

 

Anul 2 EEP

Denumire disciplină  Sisteme de senzori fără fir  Control numeric industria   Tehnici de identificare a sistemelor electromecanice  Sisteme dedicate în industrie
Dată și locație examen