You are here

Programarea 2 - sesiunea de iarnă - an universitar 2020/2021

 

Specializarea: Electrotehnică

Anul 1 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Algebră şi geometrie 08.02.2021 ora 14:00 08.02.2021 ora 14:00 08.02.2021 ora 14:00
2 Analiză matematică  10.02.2021 ora 14:00 10.02.2021 ora 14:00  10.02.2021 ora 14:00  
3 Fizica 15.02.2021 ora 14:00

15.02.2021  ora 14:00

15.02.2021  ora 14:00
4 Introducere in ingineria electrică  17.02.2021 ora 14:00  17.02.2021 ora 14:00  17.02.2021 ora 14:00 

Anul 2 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Bazele electrotehnicii 1 17.02.2021 ora 11:00 17.02.2021 ora 11:00 17.02.2021 ora 11:00
2 Electronică numerică  19.02.2021 ora 12:00 19.02.2021 ora 12:00 19.02.2021 ora 12:00
3 Materiale electrotehnice  12.02.2021 ora 11:00 12.02.2021 ora 11:00 12.02.2021 ora 11:00
4 Stiinţa sistemelor  09.02.2021 ora 10:00 09.02.2021 ora 10:00 09.02.2021 ora 10:00

Anul 3 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Maşini electrice 1  12.02.2021 ora 10:00  12.02.2021 ora 10:00 
2 Automate programabile  09.02.2021 ora 12:00  09.02.2021 ora 12:00 
3 Instalaţii electrice industriale și rezidențiale   19.02.2021 ora 16:00  19.02.2021 ora 16:00
4 Conversia și stocarea energiilor regenerabile 16.02.2021 ora 14:00 16.02.2021 ora 14:00

Anul 4 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele acţionărilor electrice  10.02.2021 ora 18:00  10.02.2021 ora 18:00 
2 Servomotoare şi controlul inteligent al mişcării 08.02.2021 ora 18:00  08.02.2021 ora 18:00 
3 Tehnici moderne de comutatie în electronica de putere 19.02.2021 ora 18:00  19.02.2021 ora 18:00
4 Sisteme scada în aplicații tehnologice 15.02.2021 ora 18:00  15.02.2021 ora 18:00 

 

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Analiză matematică  10.02.2021 ora 14:00 10.02.2021 ora 14:00
2 Algebră şi geometrie  08.02.2021 ora 14:00 08.02.2021 ora 14:00
3 Fizică 19.02.2021 ora 15:00  19.02.2021 ora 15:00 
4 Introducere în ingineria energetică  15.02.2021 ora 12:00 15.02.2021 ora 12:00

Anul 2 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele electrotehnicii 2 13.02.2021 ora 14:00 13.02.2021 ora 14:00
2 Materiale în ingineria energetică  18.02.2021 ora 14:00 18.02.2021 ora 14:00 
3 Metode numerice 09.02.2021 ora 13:00 09.02.2021 ora 13:00
4 Hidraulică și mașini hidraulice 15.02.2021 ora 13:00  15.02.2021 ora 16:00 

Anul 3 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Partea termo si hidro a centralelor electrice 09.02.2021 ora 11:00  09.02.2021 ora 13:00 
2 Microcontrolere și siteme integrate  16:02.2021 ora 12:00  16:02.2021 ora 12:00 
3 Acţionări electrice  19.02.2021 ora 09:00 19.02.2021 ora 09:00
4 Transportul şi distribuţia energiei electrice 1 12.02.2021 ora 12:00 12.02.2021 ora 12:00

Anul 4 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Staţii şi posturi de transformare 08.02.2021 ora 12:00  08.02.2021 ora 12:00  
2 Audit electroenergetic 15.02.2021 ora 11:00  15.02.2021 ora 11:00
3 Tehnica tensiunilor înalte 12.02.2021 ora 16:00  12.02.2021 ora 16:00 
4 Protecții în sisteme electroenergetice 10.02.2021 ora 17:00  10.02.2021 ora 17:00