You are here

Programarea 1 - sesiunea de vară -an universitar 2020/2021

 

Specializarea: Electrotehnică

Anul 1 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Matematici asistate de calculator

03.06.2021  ora 12:00 - partea 1
                  ora 14:00 - partea 2

03.06.2021  ora 12:00 - partea 1
                  ora 14:00 - partea 2
03.06.2021  ora 12:00 - partea 1
                  ora 14:00 - partea 2
2 Matematici speciale 07.06.2021  ora 16:00 07.06.2021  ora 16:00 07.06.2021  ora 16:00 
3 Fundamente de inginerie mecanică 17.06.2021  ora 12:00

17.06.2021  ora 12:00

17.06.2021  ora 12:00
4 Algoritmi de optimizare în inginerie 10.06.2021  ora 12:00 10.06.2021  ora  12:00 10.06.2021  ora  12:00

Anul 2 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Aparate electrice 18.06.2021  ora 12:00 18.06.2021  ora 12:00 18.06.2021  ora 12:00
2 Bazele electrotehnicii 2 05.06.2021  ora 11:00 05.06.2021  ora 11:00 05.06.2021  ora 11:00
3 Tehnici de măsurare și senzori 01.06.2021  ora 12:00 01.06.2021  ora 12:00 01.06.2021  ora 12:00
4 Tehnica reglării automate 10.06.2021  ora 09:00 10.06.2021  ora 09:00 10.06.2021  ora 09:00

Anul 3 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Algoritmi de simulare în ingineria electrică 07.06.2021  ora 16:00 07.06.2021  ora 16:00
2 Convertoare statice 1 11.06.2021  ora 17:30 11.06.2021  ora 17:30
3 Electrotehnologii  02.06.2021  ora 17:00 02.06.2021  ora 17:00
4 Mașini electrice 2 18.06.2021  ora 16:30 18.06.2021  ora 16:30

Anul 4 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1      
2      
3      
4      

 

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Matematici asistate de calculator 03.06.2021  ora 12:00 - partea 1
                  ora 14:00 - partea 2
03.06.2021  ora 12:00 - partea 1
                  ora 14:00 - partea 2
2 Matematici speciale 07.06.2021  ora 16:00 07.06.2021  ora 16:00
3 Bazele electrotehnicii 1 14.06.2021  ora 14:00 14.06.2021  ora 14:00
4 Termotehnică și mașini termice  18.06.2021  ora 14:00 18.06.2021  ora 14:00

Anul 2 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele energeticii și conversia energiei 02.06.2021  ora 12:00 02.06.2021  ora 12:00
2 Electronică de putere 08.06.2021  ora 16:00 08.06.2021  ora 16:00
3 Echipamente electrice 11.06.2021  ora 11:00 11.06.2021  ora  11:00
4 Mașini electrice 17.06.2021  ora 09:00 17.06.2021  ora  09:00

Anul 3 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Instrumentație virtuală 07.06.2021  ora 12:00 07.06.2021  ora 12:00
2 Partea electrică a centralelor 18.06.2021  ora 12:00 18.06.2021  ora 12:00
3 Sisteme de monitorizare,conducere și achiziții de date 02.06.2021  ora 15:00 02.06.2021  ora 15:00
4 Transportul și distribuția energiei electrice 2 11.06.2021  ora 12:00 11.06.2021  ora 12:00

Anul 4 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1    

 

       
3      
4