You are here

Programarea 1 - sesiunea de iarnă -an universitar 2021/2022

 

Specializarea: Electrotehnică

Anul 1 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Algebră și geometrie

18.01.2022  ora 10:00  online

18.01.2022  ora 10:00  online 18.01.2022  ora 10:00  online
2 Analiză matematică 31.01.2022  ora 10:00  online 31.01.2022  ora 10:00  online 31.01.2022  ora 10:00  online
3

Fizică

03.02.2022  ora 10:00  sala D001

03.02.2022  ora 10:00  sala D001

03.02.2022  ora 10:00  sala D001
4

Fundamente de inginerie mecanică

și solicitări mecanice

26.01.2022  ora 09:00  sala A223 26.01.2022  ora 11:00  sala A223 27.01.2022  ora 09:00  sala A223

Anul 2 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 Bazele electrotehnicii 1 27.01.2022  ora 14:00 sala D001 27.01.2022  ora 14:00 sala D001 27.01.2022  ora 14:00 sala D001
2 Electronică numerică 20.01.2022  ora 14:00  sala D001 20.01.2022  ora 14:00  sala D001 20.01.2022  ora 14:00  sala D001
3 Materiale electrotehnice 24.01.2022  ora 14:00  online 24.01.2022  ora 14:00  online 24.01.2022  ora 14:00  online
4 Știința sistemelor 18.01.2022  ora 14:00  online 18.01.2022  ora 14:00  online 18.01.2022  ora 14:00  online

Anul 3 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Automate programabile 04.02.2022  ora 14:00  sala A106 04.02.2022  ora 14:00  sala A106
2 Conversia și stocarea energiilor regenerabile 31.01.2022  ora 15:00  sala A101 31.01.2022  ora 15:00  sala A101
3 Instalații electrice industriale și rezidențiale  18.01.2022  ora 17:00  online 18.01.2022  ora 17:00  online
4 Mașini electrice 1 25.01.2022  ora 16:00  online 25.01.2022  ora 16:00  online

Anul 4 ET

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Bazele acționărilor electrice 28.01.2022  ora 16:00   online 28.01.2022  ora 16:00   online
2 Servomotoare și controlul inteligent al mișcării 25.01.2022  ora 09:00   sala A117 25.01.2022  ora 09:00   sala A117
3 Sisteme SCADA în aplicații tehnologice 18.01.2022  ora 10:00   sala A117 18.01.2022  ora 10:00   sala A117
4 Tehnici moderne de comutație în electronică de putere 04.02.2022  ora 16:00   online 04.02.2022  ora 16:00   online

 

Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul 1 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1
1 Algebră și geometrie 18.01.2022 ora 10:00   online
2 Analiză matematică 31.01.2022 ora 10:00   online
3 Fizică 03.02.2022 ora 10:00   sala D001
4 Introducere în ingineria energetică  24.01.2022 ora 11:00   sala A101

Anul 2 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1
1 Bazele electrotehnicii 2 31.01.2022  ora 12:00  sala A101
2 Hidraulică și mașini hidraulice 17.01.2022  ora 12:00  sala A223
3 Materiale în ingineria energetică 24.01.2022  ora 12:00  online
4 Metode numerice 19.01.2022  ora  10:00 online

Anul 3 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Acționări electrice 31.01.2022  ora 10:00  online 31.01.2022  ora 10:00  online
2 Microcontrolere și sisteme integrate 20.01.2022  ora 10:00  sala C011 20.01.2022  ora 10:00  sala C011
3 Partea termo și hidro a centralelor electrice 27.01.2022  ora 11:00  sala D001 27.01.2022  ora 11:00  sala D001
4 Transportul și distribuția energiei electrice 1 04.02.2022  ora 13:00  online 04.02.2022  ora 13:00  online

Anul 4 ISEE

Nr. Crt. Denumire disciplină Grupa 1 Grupa 2
1 Audit electroenergetic 21.01.2022  ora 17:00  sala A106 21.01.2022  ora 17:00  sala A106
2 Protecții în sisteme electroenergetice 04.02.2022  ora 18:00  online 04.02.2022  ora 18:00  online
3 Stații și posturi de transformare 28.01.2022  ora 14:00  online 28.01.2022  ora 14:00  online
4 Tehnica tensiunilor înalte 17.01.2022  ora 12:00  sala A101 17.01.2022  ora 12:00  sala A101