You are here

Mesajul Decanului

Dragi Prieteni,

          Începuturile învăţământului superior electrotehnic în Timişoara se confundă cu începuturile Şcolii Politehnice – Timişoara. De aproape 95 de ani numele Timişoara are drept prenume Politehnica, iar renumele acestei universităţi  bănăţene a fost constant asigurat de Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, una dintre cele 10 facultăţi ale Universităţii.
          De când a luat fiinţă, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică a fost absolvită de mii de studenţi, mulţi dintre aceştia devenind nume de referinţă în domeniu, contribuind la dezvoltarea industriei electrotehnice şi a electroenergeticii din România, şi nu numai. Valorosul corp profesoral al facultăţii a fost acela care a ţinut mereu aprinsă făclia care a luminat calea acestor zeci de generaţii de studenţi, a proiectat, construit şi dezvoltat în timp acest preţios lăcaş de învăţământ şi de cultură.
          La ora actuală, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică este o şcoală europeană cu standarde înalte în ceea ce priveşte calitatea pregătirii, diplomele sale fiind din totdeauna recunoscute şi apreciate atât pe plan naţional cât şi internaţional. Este o facultate a viitorului, deoarece îşi iniţiază studenţii în tainele celei mai moderne forme de energie - energia electrică, baza civilizaţiei contemporane.
          Studiile universitare se desfăşoară sub paradigma “Bologna” şi cuprind toate cele trei cicluri: licenţă, master, doctorat. Oferta de programe de studii de licenţă a facultăţii acoperă în prezent domeniul fundamental de ştiinţe inginereşti, domeniile Inginerie electrică şi Inginerie energetică.
          Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică este o adevărată "casă inteligentă" şi primitoare pentru studenţi, este un vast laborator de cercetare pentru dascălii săi. Prin urmare este o carte de vizită extrem de onorabilă pentru toţi cei care au absolvit-o.
          Iată de ce vă adresez tuturor îndemnul "Veniţi la Universitatea Politehnica Timişoara, la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică".

                                                                                                                                    Decan,
                                                                                                                     Prof.dr.ing. Sorin MUŞUROI