You are here

Informaţii Burse

Bursele se acordă semestrial.

1. În cazul burselor sociale pentru fiecare semestru trebuie depus dosar (chiar dacă ați avut bursă semestrul anterior).

2. În cazul burselor de studiu, pe sem.2, ele se vor afișa după încheierea celor trei prezentări din sem.1.

3. Extras de cont depun doar cei care nu avut avut bursă niciodată sau cei care și-au schimbat contul bancar.

4. Extrasul de cont trrebuie să fie pe numele studentului care primește bursă și doar de la băncile : BRD, BCR, ING, Transilvania și Raiffeisen.

Detalii referitoare la depunerea dosarelor vor fi afișate când vom primi instrucțiuni legate de bursele pe sem.2 .

 

Title: 

Regulament privind acordarea de burse si ajutoare sociale pentru studentii ciclurilor de invatamant universitar de licenta si master in Universitatea Politehnica Timisoara

File: