You are here

Fișe discipline ET

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ

Domeniul fundamental (DFI): STIINTE INGINERESTI
Ramura de stiinta (RSI): INGINERIE ELECTRICA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII 
Domeniul de licenta (DL): INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROTEHNICĂ

 

  Anul I Anul II
  Semetrul 1 Semestrul 2 Semestrul 3 Semestrul 4
 1  Analiză matematică  Matematici asistate de calculator  Bazele electrotehnicii 1 Bazele electrotehnicii 2
 2  Algebră și geometrie Matematici speciale Materiale electrotehnice Electronică analogică
 3 Fizică Algoritmi de optimizare în inginerie Electronică numerică Tehnica reglării automate
 4 Introducere în ingineria electrică  Fundamente de inginerie mecanică și solicitări mecanice Ştiinţa sistemelor  Aparate electrice
 5 Introducere în ingineria calculatoarelor și a programării Tehnici de programare în C Aplicaţii în C++ Tehnici de măsurare şi senzori
 6 Grafică tehnică asistată de calculator Chimie (Electrochimie) Mecanisme şi echipamente hidro-pneumatice Comunicare
 7 Limbi străine Limbi străine Cultură şi civilizaţie Microeconomie si Macroeconomie
 8 Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică
 9 Practică 1 (45 ore) Practică 2 (45 ore) Practică 3 (45 ore) Practică 4 (45 ore)
Discipline facultative
10 Psihologia educaţiei Pedagogie 1( Fundamentele pedagogiei;
                                    Teoria și metodologia curriculumului)
Pedagogie 2 ( Teoria și metodologia instruirii;
                        Teoria și metodologia evaluării)
Responsabilitate socială şi activism civic
11       Didactica specializării

 

  Anul III Anul IV
  Semetrul 5 Semestrul 6 Semestrul 7 Semestrul 8
 1  Maşini electrice 1 Maşini electrice 2 Disciplina 1 Pachet (Setul 1P1.7) Disciplina 4 Pachet (Setul 2P1.8)
 2  Conversia si stocarea energiilor regenerabile Convertoare statice 1  Disciplina 2 Pachet (Setul 1P1.7) Disciplina 5 Pachet (Setul 2P1.8)
 3 Instalaţii electrice industriale şi rezidenţiale Electrotehnologii  Disciplina 3 Pachet (Setul 1P1.7) Disciplina opţională independentă 10 (set 10L1.8) 
 4 Automate programabile Marketing  Disciplina opţională independentă 6 (set 6L1.7)  Disciplina opţională independentă 11 (set 11L1.8) 
 5 Management Disciplina opţională independentă 3 (set 3L1.6)  Disciplina opţională independentă 7 (set 7L1.7)  Elaborare lucrare de licenţă
 6 Disciplina opţională independentă 1 (set 1L1.5) Disciplina opţională independentă 4 (set 4L1.6) Disciplina opţională independentă 8 (set 8L1.7)  Examen de licenţă
 7 Disciplina opţională independentă 2 (set 2L1.5)  Disciplina opţională independentă 5 (set 5L1.6) Disciplina opţională independentă 9 (set 9L1.7)  
 8 Practică 5 (45 ore) Practică 6 (45 ore)    
 9        
Discipline opționale
10

Echipamente pentru încălzire ventilaţie şi aer condiţionat

(disciplina 1L1.5.1 - set 1L1.5)

Algoritmi de simulare în ingineria electrică

(disciplina 3L1.6.1 - set 3L1.6)

Bazele acţionărilor electrice

(disciplina 1P1.7.1.1 - pachet 1P1.7.1)

Controlul acţionărilor electrice

(disciplina 2P1.8.1.1 - pachet 2P1.8.1)

11

Sisteme electrice inteligente pentru aplicatii domestice

(disciplina 1L1.5.2 - set 1L1.5) 

Tehnici de simulare a circuitelor electrice

(disciplina 3L1.6.2 - set 3L1.6)

Tehnici moderne de comutaţie în electronica de putere

(disciplina 1P1.7.1.2 - pachet 1P1.7.1)

Aplicații cu microcontrolere

(disciplina 2P1.8.1.2 - pachet 2P1.8.1)

12

Instrumentatie virtuala in ingineria electrica

(disciplina 1L1.5.3 - set 1L1.5)

Analiza cu element finit a sistemelor electrice

(disciplina 4L1.6.1 - set 4L1.6) 

Sisteme SCADA în aplicați tehnologice

(disciplina 1P1.7.1.3 - pachet 1P1.7.1) 

Comanda sistemelor electromecanice

(disciplina 2P1.8.2.1 - pachet 2P1.8.2)

13

Conversia si achizitia datelor

(disciplina 2L1.5.1 - set 2L1.5)

Managementul utilizarii energiei electrice

(disciplina 4L1.6.2 - set 4L1.6)

Dinamica sistemelor electromecanice

(disciplina 1P1.7.2.1 - pachet 1P1.7.2)

Controlul numeric al proceselor

(disciplina 2P1.8.2.2 - pachet 2P1.8.2)

14  

Sisteme de iluminat electronice

(disciplina 5L1.6.1 - set 5L1.6)

Convertoare statice 2

(disciplina 1P1.7.2.2 - pachet 1P1.7.2)

Tehnici de testare şi diagnoză

(disciplina 10L1.8.1 - set 10L1.8)

16  

Iluminat electric

(disciplina 5L1.6.2 - set 5L1.6)

Sisteme descentralizate de monitorizare și control

(disciplina 1P1.7.2.3 - pachet 1P1.7.2)

Încercarea și fiabilitatea sistemelor electromecanice

(disciplina 10L1.8.2 - set 10L1.8)

17    

Centrale staţii şi reţele electrice

(disciplina 6L1.7.1 - set 6L1.7)

Reţele electrice inteligente

(disciplina 11L1.8.1 - set 11L1.8)

18    

Sisteme de transport şi distribuţie a energiei electrice

(disciplina 6L1.7.2 - set 6L1.7)

Echipamente pentru energii regenerabile

(disciplina 11L1.8.2 - set 11L1.8)

19    

Servomotoare şi controlul inteligent al mişcării

(disciplina 7L1.7.1 - set 7L1.7)

Tehnici de prelucrare a semnalelor

(disciplina 11L1.8.3 - set 11L1.8)

20    

Analiza discretă a sistemelor electromecanice

(disciplina 7L1.7.2 - set 7L1.7)

 
21    

Electronica automotive

(disciplina 8L1.7.1 - set 8L1.7)

 
22    

Tehnici de protecție electromagnetică

(disciplina 8L1.7.2 - set 8L1.7) 

 
23    

Circuite integrate dedicate (ASIC)

(disciplina 8L1.7.3 - set 8L1.7)

 
  Discipline facultative
  Comunicare educaţională Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) Metoda elementului finit în aplicaţii practice  
  Proiectarea asistată de calculator a schemelor electrice Managementul clasei de elevi Managementul proiectelor în ingineria electrică  
  Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1) Compatibilitate electromagnetică    
  Instruire asistată de calculator Algoritmi genetici cu aplicaţii în tehnică