You are here

Evenimente

15
Sep
BURSA TANARULUI NUCLEARIST...

Fișe discipline EEP- Anul 2

Anul II - Semetrul 1

Sisteme de senzori fără fir

Sisteme dedicate în industrie

Control numeric industrial

Disciplină opțională 3

Tehnici de identificare a sistemelor electromecanice

Tehnologii performante de testare a sistemelor electrice

Practică profesionala 3

Anul II - Semetrul 2

Stagiu de practică / cercetare 

Elaborare lucrare de disertație

Examen de disertație