You are here

Fișe discipline EEP

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ

Domeniul fundamental (DFI): STIINTE INGINERESTI
Ramura de stiinta (RSI): INGINERIE ELECTRICA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII 
Domeniul de licenta (DL): INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICĂ DE PUTERE

 

  Anul I Anul II
  Semetrul 1 Semestrul 2 Semestrul 3 Semestrul 4
 1         
 2         
 3        
 4        
 5        
 6        
 7        
 8        
 9        
Discipline opționale
10        
11