You are here

Evenimente

03
Apr
We are Back! Poate că nu...

Alegeri academice UPT - legislatura 2016 - 2020

Alegeri pentru structurile si functiile de conducere din UPT pentru legislatura 2016-2020

1.Regulament de alegeri UPT

 http://www.upt.ro/img/files/hs/HS_207_26.11.2015_Regulament_alegeri.pdf

2. Lista electorilor pentru alegerea membrilor Consiliului Facultatii de Electrotehnica si Electroenergetica

    http://www.upt.ro/img/files/alegeri_2016/cf/6_Lista_electori_ET-2016-2020.pdf

3. Precizari privind alegerile pentru Consiliile facultatilor:

     http://www.upt.ro/img/files/alegeri_2016/Precizari_alegeri_2016-2020_Consiliul_facultatii.pdf

4. Lista candidaturilor depuse pentru un mandat de membru in Consiliul Facultatii de Electrotehnica si Electroenergetica

Nr.crt.

Nume

Prenume

Funcţia

Departamentul de apartenenţă

1.

JIGORIA-OPREA

DAN

Şef lucrări dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

2.

ANCUŢI

MIHAELA-CODRUŢA

Şef lucrări dr.ing.

Departamentul Inginerie Electrică

3.

ŞURIANU

FLAVIUS-DAN

Prof.dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

4.

MUNTEAN

NICOLAE

Prof.dr.ing.

Departamentul  Inginerie Electrică

5.

VĂTĂU

DORU

Prof.dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

6.

ŞORÂNDARU

CIPRIAN

Şef lucrări dr.ing.

Departamentul  Inginerie Electrică

7.

BORLEA

IOAN

Şef lucrări dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

8.

FRIGURĂ-ILIASA

FLAVIU-MIHAI

Conf.dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

9.

BĂLOI

ALEXANDRU

Şef lucrări dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

10.

MOLNAR-MATEI-COZMA

FLORIN-STELIAN

Şef lucrări dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

11.

BĂRBULESCU

CONSTANTIN

Conf.dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

12.

ARGEŞEANU

ALIN

Şef lucrări dr.ing.

Departamentul  Inginerie Electrică

13.

VUC

GHEORGHE-TOMA

Conf.dr.ing.

Departamentul  Electroenergetică

14.

GRECONICI

MARIAN

Conf.dr.ing.

Departamentul Bazele Fizice  ale Ingineriei

 

5. Listele candidaturilor depuse pentru alegerile la nivelul departamentelor

 

a) Lista candidaturilor depuse la Departamentul de Inginerie Electrică

 

   1.   Pentru  DIRECTOR  DEPARTAMENT:

Nr.crt.

Numele  şi prenumele

Grad  didactic

Departament

1.

HEDEŞ ALEXANDRU

Conf.dr.ing.

Inginerie Electrică

 

   2.  Pentru  membru în Senatul UPT

Nr.crt.

Numele  şi prenumele

Grad  didactic

Departament

1.

Alin Argeşeanu

Ş.l.dr.ing.

Inginerie Electrică

 

   3.  Pentru membru în Consiliul Departamentului:

Nr.crt.

Numele  şi prenumele

Grad  didactic

Departament

1.

Ancuţi Mihaela-Codruţa

Ş.l.dr.ing.

Inginerie Electrică

2.

Svoboda Marcus

As.ing.

Inginerie Electrică

3.

Muntean Nicolae

Prof.dr.ing.

Inginerie Electrică

4.

Şorândaru Ciprian

Ş.l.dr.ing.

Inginerie Electrică

5.

Argeşeanu Alin

Ş.l.dr.ing.

Inginerie Electrică

6.

Tutelea Lucian-Nicolae

Prof.dr.ing.

Inginerie Electrică

7.

Cornea Octavian

Ş.l.dr.ing.

Inginerie Electrică

 

b) Lista candidaturilor depuse la Departamentul de Electroenergetică

1.   Pentru  DIRECTOR  DEPARTAMENT:

Nr. Crt.

NUME

PRENUME

FUNCTIA

Depunerea candidaturii

1

VUC

GHEORGHE-TOMA

CONFERENTIAR UNIVERSITAR

23 / 22.01.2016

2

PANA

ADRIAN

CONFERENTIAR UNIVERSITAR

24 / 22.01.2016

  2.  Pentru  membru în Senatul UPT

Nr. Crt.

NUME

PRENUME

FUNCTIA

Depunerea candidaturii

1

JIGORIA-OPREA

DAN

SEF LUCRARI (LECTOR)

16 / 19.01.2016

2

ANDEA

PETRU

PROFESOR UNIVERSITAR

18 / 20.01.2016

  3.  Pentru membru în Consiliul Departamentului:

Nr. Crt.

NUME

PRENUME

FUNCTIA

Depunerea candidaturii

1

JIGORIA-OPREA

DAN

SEF LUCRARI (LECTOR)

16 / 19.01.2016

2

BORLEA

IOAN

SEF LUCRARI (LECTOR)

17 / 19.01.2016

3

MOLNAR-MATEI-COZMA

FLORIN-STELIAN

SEF LUCRARI (LECTOR)

21 / 22.01.2016

4

BALOI

ALEXANDRU

SEF LUCRARI (LECTOR)

22  / 22.01.2016

5

FRIGURA-ILIASA

FLAVIU-MIHAI

CONFERENTIAR UNIVERSITAR

25 / 22.01.2016

6

BARBULESCU

CONSTANTIN

CONFERENTIAR UNIVERSITAR

26 / 22.01.2016

7

KILYENI

STEFAN

PROFESOR UNIVERSITAR

27 / 22.01.2016

 

c) Lista candidaturilor depuse la Departamentul de Bazele Fizice ale Ingineriei

 

   1.   Pentru  DIRECTOR  DEPARTAMENT:

Nr.crt.

Numele  şi prenumele

Grad  didactic

Departament

1.

Marian Greconici

Conf.dr.ing.

Bazele Fizice ale Ingineriei

 

   2.  Pentru  membru în Senatul UPT

Nr.crt.

Numele  şi prenumele

Grad  didactic

Departament

1.

Marian Greconici

Conf.dr.ing.

Bazele Fizice ale Ingineriei

 
2. Ioan Zaharie Şef lucr.dr.fiz.ing. Bazele Fizice ale Ingineriei

3.  Pentru membru în Consiliul Departamentului:

Nr. Crt.

NUME/PRENUME

1

Şef lucr.dr.Ildiko TATAI

2

Şef lucr.dr.ing. Marius COSTACHE

3

Conf.dr.ing. Constantin BLAJ

4

Conf.dr. Floricica BARVINSCHI

5

Şef lucr.dr. Simona Geta PRETORIAN

6

Asist.dr.ing Daniela VESA

7

Şef lucr.dr.ing.fiz. Ioan ZAHARIE

8

Conf.dr. Nicolina POP

9

Conf.dr.ing. Marian GRECONICI

Title: 

CV Marian Greconici

File: 

Title: 

Plan Managerial Marian Greconici

File: 

Title: 

CV Gheorghe Vuc

File: 

Title: 

Plan Managerial Gheorghe Vuc

File: 

Title: 

CV Adrian Pana

File: 

Title: 

Plan Managerial Adrian Pana

File: 

Title: 

CV + Plan Managerial Alexandru Hedes

File: