You are here

Admitere MASTER

Admitere Master

==> Sesiunea Septembrie <==

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică organizează admitere la ciclul de studii MASTER, cu durata de 2 ani.

Oferta de programe de studii/specializări:

Facultatea Domeniul Specializarea
Electrotehnica si Electroenergetica Inginerie electrica Electrotehnică şi electronică de putere (EEP)
Inginerie energetica Conducerea sistemelor electroenergetice (CSEE)

 

  • OMEC 4205/6.05.2020 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
     
  • METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de MASTER la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020; Anexe la Metodologie
     
  • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea Septembrie 2020

  • Valabil pentru toate facultăţile (domeniile):

Înscriere candidaţi:

    10.09.2020 (joi) -  16.09.2020 (miercuri), ora 16.00       

Concurs de admitere (interviu):

    17.09.2020 (joi)

Rezultatele concursului:

    18.09.2020, ora 09.00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

    18.09.2020, ora 09.00 - 18.09.2020, ora 15.00

INSCRIERI ONLINE

 

 

  • DOSARUL DE CONCURS pe care candidații îl vor depune la înscriere, va conține următoarele documente depuse în dosar plic: ACTE NECESARE pentru înscriere