You are here

Admitere MASTER

 

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică organizează admitere la ciclul de studii MASTER, cu durata de 2 ani.

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master 

 

Informatii esentiale!!!

Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2019-2020

- sesiunea Septembrie 2019 -

Facultatea Domeniul de licenta Specilizarea Nr. locuri
fara taxa
pe domeniu

Nr. locuri fara taxa facultate

Nr. locuri cu taxa pe domeniu

Nr. locuri cu taxa facultate
Facultatea de
Electrotehnica si Electroenergetica
Inginerie Electrica Electrotehnică şi electronică de putere (EEP) 6 12       5               10
Inginerie Energetica Conducerea sistemelor electroenergetice (CSEE)    6   5             

 

INSCRIERI ONLINE

 

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI  - mai multe detalii

Calendarul admiterii

Înscriere candidaţi*:
13.09.2019 -  14.09.2019
16.09.2019 – 18.09.2019
Concurs de admitere (interviu): 19.09.2019, de la ora 09.00
Rezultatele concursului: 20.09.2019, ora 09.00
Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)
20.09.2019, ora 09.00 – 20.09.2019, ora 15.00

Oferta de programe de studii/specializări:

Facultatea Domeniul Specializarea
Electrotehnica si Electroenergetica Inginerie electrica Electrotehnică şi electronică de putere (EEP)
Inginerie energetica Conducerea sistemelor electroenergetice (CSEE)