You are here

Admitere DOCTORAT

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică organizează admitere la ciclul de studii DOCTORAT.

Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT sesiunea 2020 (HS 156/11.06.2020)

 

1. Calendarul admiterii  (Anexa 6)

 
SESIUNEA IULIE 2020: 

 Înscriere   06 iulie 2020 – 10 iulie 2020
 Colocviu    13 - 14 iulie 2020
 Rezultate preliminarii  15 iulie 2020
 Contestații  16 iulie 2020
 Rezultate sesiune  17 iulie 2020
   

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020: 

 Înscriere   14 septembrie 2020 - 18 septembrie 2020
 Colocviu    21 - 22 septembrie 2020
 Rezultate preliminarii  23 septembrie 2020
 Contestații și rezultate sesiune  24 septembrie 2020
   
  REZULTATE ADMITERE  25 septembrie 2020

 

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere - conform cu Anexa2 (20202019201820172016)

 

3. Locuri disponibile pentru admitere

SESIUNEA - iulie, septembrie 2020 (Anexa 1)

 

Nr. Crt. Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă Locuri fără bursă Locuri cu taxă
1 Chimie* 0* 0* 0*
2. Inginerie civilă şi instalaţii 5 5 7
3. Ingineria materialelor 5 4 2
4. Inginerie chimică 3 3 2
5. Inginerie electrică 2 1 1
6. Inginerie energetică 2 1 2
7. Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 3 2 2
8. Calculatoare şi tehnologia informaţiei 3 4 2
9. Ingineria sistemelor 2 3 2
10. Inginerie industrială 3 4 2
11. Inginerie şi management 4 6 2
12. Inginerie mecanică 9 9 2
13. Arhitectură 1 1 2
 TOTAL (conform adresa MEN nr.9157/19.05.202085 42 43 28

* conform HS nr.56/21.02.2019, Art.1, nu se mai alocă locuri la admitere la doctorat pentru domeniul de studii universitare de doctorat Chimie începând cu anul universitar 2019-2020

 

4. Înscrierea la admitere

 INSCRIERE ONLINE - Înscrierea candidaților în platforma informatică ENROLL/PHD  http://admitere.upt.ro/phd/ 

 

Documentele dosarului de înscriere, încărcate în platforma ENROLL-PHD

Nr. Crt. Denumirea documentului Descrierea documentului  Observații/Tip document
1. Fișa de înscriere Fișa de înscriere, conform Anexei 3, tipărită după înregistrarea în platforma informatică ENROLL-PHD și semnată de candidat fișier PDF
2. Curriculum Vitae Curriculum Vitae în format EUROPASS, semnat de candidat fișier PDF

3.

 

 

 

 

 

 

 

Memoriul de activitate

 

 

 

 

 

 

 

Memoriul de activitate, semnat de candidat, care să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
 • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
 • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
 • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
 • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.

La memoriul de activitate se anexează documente justificative ( lucrări științifice, diplome, premii).

Memoriul de activitate se încarcă cu toate documentele atașate într-o arhivă ZIP

 

 

 

 

 

 

4. Certificat de competență lingvistică

Certificat de competență lingvistică

fișier PDF
Taxa pentru testul de obținere a certificatul de competență lingvistică, conform Anexei 5, se poate achita on-line

5. Dovada  taxei de înscriere

Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau extras cont plată taxă de înscriere

fișier PDF
În cuantum conform Anexei 5.
Taxa se poate achita on-line.

6. Diplomă de Bacalaureat Diplomă de Bacalaureat – copie xerox nelegalizată fișier PDF
7. Diplomă de Licență Diplomă de Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
8. Suplimentul Diplomei Licență Suplimentul Diplomei Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
9. Diplomă de Master Diplomă de Master – copie xerox nelegalizată

fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.

10. Suplimentul Diplomei de Master Suplimentul diplomei de master – copie xerox nelegalizată

fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.

11. Diplomă de Studii Aprofundate Diplomă de Studii Aprofundate (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată fișier PDF
12. Certificat de naștere Certificat de naștere – copie xerox nelegalizată

fișier PDF
(dacă este cazul)

13. Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată fișier PDF
14. Carte de identitate Carte de identitate – copie xerox nelegalizată fișier PDF

Notă:

 • După încărcarea documentelor în platforma ENROLL, candidatul notifică Școala Doctorală UPT cu privire la finalizarea dosarului de înscriere, la e-mail scoaladoctorala@upt.ro.
 • Candidatul va primi o notificare de la scoaladoctorala@upt.ro cu numărul de înregistrare al dosarului, sau cu observații referitoare la documentele încărcate.
 • Plata taxei de înscriere și a taxei pentru testul de obținere a certificatului de competență lingvistică se poate achita on-line în contul UPT deschis la Uni Credit Bank

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061. În platformă se încarcă extrasul de cont cu evidențierea taxelor achitate.


 • Taxe pentru admitere - Anexa 5 (taxă de înscriere - 150 lei, conform HCA nr.52/12.05.2020, taxă certificat competență lingvistică - 120 lei, respectiv - 60 lei pentru absolvenții UPT)
   
 • Taxe de studii pentru anul universitar 2020-2021 (HCA 53/12.05.2020)

5. Colocvii de admitere

 • Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:
  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
   La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)

    
 • Evaluarea candidaților se face conform criterilor din Anexa 7

Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu  ( link )

6. Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de doctorat - INTERVIU

 

Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021

 

 

Conducatori de doctorat la Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica