You are here

Finalizare studii - Licenta

Examen Licenta Ingineria Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Prof.dr. ing. Adrian PANĂ- președinte
Prof.dr.ing. Flaviu FRIGURĂ-ILIASA
Conf.dr. ing. Constantin BĂRBULESCU
Conf.dr.ing. Florin Matei MOLNAR
Ș.l.dr.ing. Ilona BUCATARIU
Ș.l.dr.ing. Felicia BĂLOI- secretar

Membrii supleanţi:
          Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
          Conf.dr.ing. Attila SIMÓ

Perioada examenului de licenta: 27.06 - 28.06.2022, ora 09:00,  sala C002

Reglementări referitoare la ciclul de licenţă

Title: 

Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de licenta

File: 

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă - începând din 2017

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de licenta

File: 

Examen Licenta Electrotehnica

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU - Presedinte
Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
Ș.l.dr.ing. Daniela VESA
Ș.l.dr.Marcus SVOBODA
Ș.l.dr.ing. Ana POPA 
As.dr.ing. Antheia RAICOV - Secretar

Membrii supleanţi:
      Conf.dr.ing. Codruța-Mihaela ANCUȚI
      Conf.dr.ing. Octavian CORNEA

Perioada examenului de licenta: 27.06 - 28.06.2022, ora 09:00 și 29.06.2022  ora 14:00  sala D104

Reglementări referitoare la ciclul de licenţă

 

Title: 

Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de licenta

File: 

Title: 

Cerere de inscriere la examenul de licenta

File: 

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă - începând din 2017

File: