You are here

Examene de Licenta

Examen Licenta Ingineria Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Prof.dr. ing. Adrian Pană - președinte
Prof.dr.ing. Flaviu Frigură-Iliasa
Conf.dr. ing. Constantin Bărbulescu
Conf.dr.ing. Florin Molnar Matei
Ș.l.dr.ing. Ilona Bucatariu
Conf.dr.ing. Alexandru Băloi - secretar

Perioada examenului de licenta: 10 Septembrie 2020, ora 9:00 - ONLINE - platforma Zoom

 

Documentele necesare se incarca pe platforma Campus Virtual UPT, unde, de asemenea se gasesc toate informatiile legate de desfasurarea sesiunii de sustinere.

 

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă - începând din 2017

File: 

Title: 

REGULAMNETUL de desfasurare al examenului de licenta

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de licenta

File: 

Title: 

Planul tematic pentru proiectul de diploma

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DIPLOMĂ

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de licenta - - sustinere ONLINE

File: 

Examen Licenta Electrotehnica - sesiunea septembrie 2020

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU - Presedinte
Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
Conf.dr.ing. Marian GRECONICI
Conf.dr.ing. Cristian LASCU
Ș.l.dr.ing. Octavian CORNEA
As.dr.ing. Antheia DEACU - Secretar

Perioada examenului de licenta:

Proba1 + Proba2 (sustinerea lucrarii): Joi 10.09.2020 ora 9.00 - ONLINE - pe platforma Zoom

Cererile de inscriere se depun (completate, semnate si scanate) pe platforma Campus virtual

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă - incepand din anul 2017

File: 

Title: 

PROCEDURĂ pentru desfăşurarea probei de "Verificare a cunoştinţelor, fundamentale şi de specialitate" 1.

File: 

Title: 

ENUNŢURILE ŞI FORMULELE CONEXE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE LEGI ALE FIZICII CLASICE

File: 

Title: 

CONCEPTE / TEOREME MATEMATICE DE UZ PRACTIC ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE INGINER

File: 

Title: 

UNITĂŢILE DE MĂSURĂ ÎN S.I., CU MULTIPLII ŞI SUBMULTIPLII LOR, PENTRU CELE MAI IMPORTANTE 15 MĂRIMI FIZICE

File: 

Title: 

CONCEPTE TEOREME METODE ALGORITMI DE UZ PRACTIC ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE INGINER ÎN DOMENIUL SPECIALIZAREA ÎN SPEŢĂ

File: 

Title: 

STUDII DE CAZ, PROBLEME

File: 

Title: 

Cerere de inscriere la examenul de licenta - septembrie 2020

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

Recomandari redactare lucrare de licenta

File: