You are here

Finalizare studii - Master

Examen Disertatie Conducerea Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Gheorghe Vuc - președinte 
Prof.dr.ing. Doru Vătău 
Confdr.ing. Florin Molnar Matei
Ș.l.dr. ing. Ioan Borlea 
Ș.l.dr.ing. Attila Simo 
Conf.dr.ing. Alexandru Băloi - secretar

Perioada examenului de disertatie: 04 Septembrie 2020, ora 9:00 - sustinere ONLINE - platforma Zomm

Documentele necesare se incarca pe platforma Campus Virtual UPT, unde, de asemenea se gasesc toate informatiile legate de desfasurarea sesiunii de sustinere.

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Planul tematic pentru lucrarea de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DISERTAŢIE

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie - sustinere ONLINE

File: 

Examen Disertatie Electrotehnica si Electronica de Putere

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica si Electronica de Putere

Componenta comisiei:

Prof.dr.ing. Sorin MUSUROI - Presedinte
Prof.dr.ing. Marius BIRIESCU
Conf.dr.ing. Alexandru HEDEȘ
Conf.dr.ing. Alin ARGEȘEANU
Ș.l.dr.ing. Codruța ANCUȚI
Ş.l.dr.ing. Marţian MOŢ - Secretar comisie

Perioada examenului de disertatie:

Sustinerea lucrarii: Luni, 29.06.2020, Marti 30.06.2020, ora 900, susținere online.
Link-ul de conectare va fi disponibil în dimineața fiecărei zile pe platforma Campus Virtual

 

 

Title: 

Cerere de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Planul tematic pentru lucrarea de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: