You are here

Finalizare studii - Master

Examen Disertatie Conducerea Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Gheorghe VUC- președinte 
Prof.dr.ing. Doru VĂTĂU
Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
Ș.l.dr. ing. Ioan BORLEA
Conf.dr.ing. Attila SIMO
Asist.dr.ing. Oana DULCĂ - secretar

Perioada examenului de disertatie: 09.09.2021, ora 10:00, ONLINE, Platforma Zoom.

Documentele necesare se incarca pe platforma Campus Virtual UPT, unde, de asemenea se gasesc toate informatiile legate de desfasurarea sesiunii de sustinere.

Taxa pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea septembrie este de 650 lei, conform Hotărârii Nr. 94/21.07.2020 (aici)

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DISERTAŢIE

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie - sustinere ONLINE SEPTEMBRIE

File: 

Examen Disertatie Electrotehnica si Electronica de Putere

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica si Electronica de Putere

Componenta comisiei:

Prof.dr.ing. Sorin MUSUROI - Presedinte
Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN
Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
Conf.dr.ing. Alexandru HEDEȘ
Conf.dr.ing. Ciprian ȘORÂNDARU
Ş.l.dr.ing. Marţian MOŢ - Secretar comisie

Perioada examenului de disertatie: 09.09.2021, ora 10:00, ONLINE, Platforma Zoom.

Cererile de inscriere se depun (completate, semnate si scanate) pe platforma Campus virtual

Taxa pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea septembrie este de 650 lei, conform Hotărârii Nr. 94/21.07.2020 (aici)

Title: 

Cerere de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: