You are here

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

          Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează Ediţia a șaptea a Sesiunii de comunicări Ştiinţifice Studenţeşti - SCSS 2020 care va avea loc în data de 28-29 mai 2020. Sesiunea se adresează studenţilor de la ciclul licenţă şi master din domeniul ingineriei electrice şi electroenergetice.

          Evenimentul din acest an este structurat in doua secţiuni: Electrotehnică, Electroenergetică.
          Prin această manifestare ştiinţifică se urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:

  • susţinerea şi promovarea preocupările ştiinţifice ale studenţilor într-un mediu academic competitiv;
  • realizarea unui cadru stimulativ de interacţiune, schimb de idei si experienţe;
  • afirmarea studenţilor cu aptitudini deosebite în domeniile ingineriei electrice şi electroenergetice;
  • familiarizarea studenţilor facultăţii cu etapele cercetării și studiului de caz.

          Participarea la simpozion este totodată un exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare şi sustinere a unui discurs in public.
          Diseminarea rezultatelor obţinute prin activitatea de cercetare, prezentate în articolele studenţilor, se va realiza prin publicarea acestora  într-un volum cu ISBN, în format electronic.
          Împreună dorim să oferim studenților Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din Timişoara, mediul ideal pentru dezvoltarea profesională şi personală.

 

 

Title: 

Invitatie SCSS 2020

File: