You are here

Admitere MASTER

 

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică organizează admitere la ciclul de studii MASTER, cu durata de 2 ani.

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master (Anexa1)

 

Informatii esentiale!!!

Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2018-2019

- sesiunea SEPTEMBRIE 2018-

Facultatea Domeniul de licenta Specilizarea Nr. locuri
fara taxa
pe domeniu

Nr. locuri fara taxa facultate

Nr. locuri cu taxa pe domeniu

Nr. locuri cu taxa facultate
Facultatea de
Electrotehnica si Electroenergetica
Inginerie Electrica Electrotehnică şi electronică de putere 4 10       5               10
Inginerie Energetica Conducerea sistemelor electroenergetice    6    5             

 

INSCRIERI ONLINE

 

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI  - mai multe detalii

Calendarul admiterii

Înscriere candidaţi*:

17.09.2018 -  19.09.2018

Concurs de admitere (interviu): 20.09.2018 de la ora 9.00
Rezultatele concursului: 21.09.2018, ora 10.00
Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)
21.09.2018, ora 10.00 – 21.09.2018, ora 18.00

Oferta de programe de studii/specializări:

Facultatea Domeniul Specializarea
Electrotehnica si Electroenergetica Inginerie electrica Electrotehnică şi electronică de putere
Inginerie energetica Conducerea sistemelor electroenergetice

 

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei  și dovada plății (chitanța ) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere.