You are here

Admitere DOCTORAT

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică organizează admitere la ciclul de studii DOCTORAT.

OMECS nr. 3165/04.02.2015  pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat pentru anul universitar 2015-2016​

Calendarul admiterii la studii doctorale (colocviu I):

  • înscriere:         07.09.2015 – 11.09.2015   
  • concurs:          16.09.2015 -  17.09.2015

Calendarul admiterii la studii doctorale (colocviu II - dacă va fi necesar):

  • înscriere:         21.09.2015 – 24.09.2015   
  • concurs:          28.09.2015

Conducatori de doctorat la Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica