You are here

Profesor dr.ing. VASILE DUŞA 09.01.1945 - 23.04.2017

Profesor dr.ing. VASILE DUŞA 09.01.1945 - 23.04.2017

24.04.2017 - 16:04

În ziua de 23 aprilie a.c. a încetat din viaţă,  Profesorul univ.dr.ing. Vasile DUŞA, cadru didactic la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică,  Departamentul de Electroenergetică.

S-a născut în 09 ianuarie 1945 în satul Presaca-Ampoiu, comuna Meteş, jud. Alba. A frecventat şcoala primară din satul natal şi ciclul gimnazial în localitatea Galaţi, jud. Alba. A absolvit Liceul din localitatea Slatna în anul 1963. A urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică a „Institutului Traian Vuia” din Timişoara pe care a absolvit-o cu diploma de merit în anul 1968. A fost reţinut ca şi cadru didactic la Universitatea Politehnica din Timişoara, Catedra de Electroenergetică, parcurgând treptele ierarhiei didactice până la gradul de Profesor universitar.

În anul 1985 susţine teza de doctorat obţinând calificarea de doctor – inginer. A avut o bogată şi valoroasă activitate didactică şi ştiinţifică, concretizată prin publicarea a 20 cărţi de specialitate, peste 80 de lucrări ştiinţifice şi 24 de contracte de cercetare ştiinţifică, în domeniul raţionalizării consumului de energie şi al realizării de bilanţuri energetice. A obţinut 4 certificate de inovator şi un brevet de invenţie, pentru invenţia „Maşină sincronă cu excitaţie dublă cu câmp de excitaţie variabil faţă de axele rotorului”.

În cei 42 de ani de activitate în învățământul superior, a fost titular de curs la mai multe discipline dintre care se amintesc: „Partea electrică a centralelor electrice”, „Circuite secundare”, „Comanda şi controlul funcţionării reţelelor electrice”, „Balanţe şi optimizări energetice”, „Producerea energiei în centrale electrice”, „Tehnologii noi de recuperare a energiei în industrie”.

Disciplinele „Circuite secundare” şi „Comanda şi controlul funcţionării reţelelor electrice” au fost introduse în planul de învăţământ de prof.dr.ing. Vasile DUŞA. Totuşi, disciplina care i-a marcat activitatea profesională de la angajare şi până la pensionare a fost „Partea electrică a centralelor electrice” pe care a predat-o după decesul regretatului profesor Iuliu Heinrich.

În anul 2010 a părăsit învăţământul superior, ieşind la pensie. Perioada de timp din acel moment şi până în prezent a dedicat-o în principal familiei. Cu toate acestea, ca o încununare a activităţii sale didactice, în anul 2015 a publicat la o editură de prestigiu din ţară, volumul Partea electrică a centralelor electrice, o lucrare devenită de referinţă pentru Domeniul Electroenergetic.

Prof.dr.ing. Vasile DUŞA a fost un cadru didactic exemplar, care şi-a dedicat întreaga sa capacitate ştiinţifică şi didactică, şcolii Electroenergetice din Timişoara, rămânând în memoria comunităţii academice şi a specialiştilor la formarea cărora a contribuit, ca un om de o mare bunătate sufletească, un prieten şi un coleg adevărat.

 

      DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !

 

Înmormântarea va avea loc, miercuri, 26 Aprilie 2017, orele 14,oo la Cimitirul din sat Carani.