You are here

Necrolog Constantin Sora

Necrolog Constantin Sora

20.02.2018 - 10:07

Cu profund regret vă anunţăm că a încetat din viaţă distinsul Prof.univ. emerit dr.doc.Constantin Şora, remarcabil cadru didactic şi şef al Catedrei de  Bazele Electrotehnicii timp de 30 de ani, între 1964-1994.

Prof.univ. emerit dr.doc ing. Constantin Şora a fost un dascăl deosebit, foarte valoros, apreciat şi respectat, un om de ştiinţă dedicat studiului şi cercetării.

A avut o activitate didactică şi ştiinţifică excepţională, publicând 14 manuale didactice, 4 monografii 37 contracte de cercetare, 4 invenţii şi inovaţii, 98 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, 12 cărţi şi manuale publicate. A fost  conducator de doctorat din anul 1967, coordonând 37 de teze de doctorat.Pentru contribuţiile ştiinţifice şi pedagogice deosebite, Prof.univ. dr.doc.ing.Constantin Şora a fost ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

A fost  secretar ştiinţific al Institutului Politehnic din Timisoara, între anii  1963-1972.

După pensionare, în anul 1994, Prof.univ.dr. doc.C-tin Şora si-a continuat activitatea de profesor consultant.

Dumnezeu să-l ierte!

 

Înmormântarea va avea loc miercuri, 21 februarie 2018, ora 14.00, la Cimitirul din Calea Lipovei.