You are here

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă 2017

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă 2017

03/14/2017 - 09:49

Conform  hotărârii Consiliului Facultăţii din data 6.03.2017, la Facultatea de Electrotehnică şi  Electroenergetică examenul de diplomă constă în parcurgerea a două probe, după cum urmează:

 

  1.  La Programul de studii  Ingineria Sistemelor Electroenergetice, domeniul Inginerie  Energetică:

 

  1. Proba 1, în formă orală de evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi  abilităţilor  fundamentale, de domeniu

şi de specialitate;

  1. Proba 2, de prezentare şi susţinere a unei  lucrări/proiect de diplomă.

 

    Probele 1 şi 2 se vor susţine împreună în faţa comisiei de examen.

    În această situaţie este obligatoriu ca întrebările adresate candidaţilor,  în cadrul probei 1 să fie distincte faţă de

   cele corespunzătoare probei 2.

 

 

 II.  La Programul de studii Electrotehnică, domeniul  Inginerie  Electrică:

 

  1. Proba 1, în forma scrisă, de evaluare a cunoştinţelor , a competenţelor şi abilităţilor  fundamentale, de domeniu

 şi de specialitate;

  1. Proba 2, de prezentare şi susţinere a unei lucrări/proiect de diplomă.

 

               În  această situaţie, proba 1 va fi susţinută cu câteva zile înaintea probei 2.

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă 2017

File: