You are here

Examene de Licenta

Examen Licenta Ingineria Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Conf.dr. ing. Adrian Pană - președinte
Conf.dr. ing. Constantin Bărbulescu
Conf.dr.ing. Florin Molnar Matei
Ș.l.dr.ing. Ilona Bucatariu
Ș.l.dr.ing. Dan Jigoria-Oprea
Ș.l.dr.ing. Alexandru Băloi - secretar

Perioada examenului de licenta: 28-29 iunie 2017, sala C002, ora 9:00

 

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă 2017

File: 

Title: 

REGULAMNETUL de desfasurare al examenului de licenta

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de licenta

File: 

Title: 

Planul tematic pentru proiectul de diploma

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DIPLOMĂ

File: 

Examen Licenta Electrotehnica

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Alexandru HEDES - Presedinte
Prof.dr.ing. Sorin MUSUROI
Conf.dr.ing. Alin Argeşeanu
Conf.dr.ing. Marian GRECONICI
S.l.dr.ing. Cristian LASCU
S.l.dr.ing. Marţian MOŢ - Secretar

Perioada examenului de licenta:

Proba1 (scrisa): Vineri 23.06.2017, ora 0900
Proba2 (sustinerea lucrarii): 27, 28, 29.06.2017, ora 9-15,  D104 

 

Title: 

REGULAMNETUL de desfasurare al examenului de licenta

File: 

Title: 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Diplomă 2017

File: 

Title: 

PROCEDURĂ pentru desfăşurarea probei de "Verificare a cunoştinţelor, fundamentale şi de specialitate" 1.

File: 

Title: 

ENUNŢURILE ŞI FORMULELE CONEXE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE LEGI ALE FIZICII CLASICE

File: 

Title: 

CONCEPTE / TEOREME MATEMATICE DE UZ PRACTIC ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE INGINER

File: 

Title: 

UNITĂŢILE DE MĂSURĂ ÎN S.I., CU MULTIPLII ŞI SUBMULTIPLII LOR, PENTRU CELE MAI IMPORTANTE 15 MĂRIMI FIZICE

File: 

Title: 

CONCEPTE TEOREME METODE ALGORITMI DE UZ PRACTIC ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE INGINER ÎN DOMENIUL SPECIALIZAREA ÎN SPEŢĂ

File: 

Title: 

STUDII DE CAZ, PROBLEME

File: 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de licenta

File: 

Title: 

Planul tematic pentru proiectul de diploma

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

Recomandari redactare lucrare de licenta

File: