You are here

Examene de Disertatie

Examen Disertatie Conducerea Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Prof.dr.ing. Flavius Dan Șurianu - președinte 
Prof.dr.ing. Petru Andea 
Conf.dr. ing. Constantin Bărbulescu 
Ș.l.dr.ing. Ioan Borlea 
Ș.l.dr.ing. Alexandru Băloi - secretar

Perioada examenului de disertatie: Joi, 23 iunie 2016, ora 9 , sala C002

 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Planul tematic pentru lucrarea de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DISERTAŢIE

File: 

Examen Disertatie Electrotehnica si Electronica de Putere

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica si Electronica de Putere

Componenta comisiei:

Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN - Presedinte
Conf.dr.ing. Alexandru HEDES
Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
Prof.dr.ing. Marius BIRIESCU
S.l.dr.ing. Codruta ANCUTI - Secretar comisie

Perioada examenului de disertatie:

Sustinerea lucrarii: 23 – 24 iunie 2016, ora 9.00 – 15.00, D104

 

 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Planul tematic pentru lucrarea de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: