You are here

Examene de Disertatie

Examen Disertatie Conducerea Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Conducerea Sistemelor Electroenergetice

Componenta comisiei:

Conf.dr.ing. Gheorghe Vuc - președinte 
Prof.dr.ing. Doru Vatau 
Ș.l.dr. ing. Ioan Borlea 
Ș.l.dr.ing. Attila Simo 
Ș.l.dr.ing. Alexandru Băloi - secretar

Perioada examenului de disertatie: 22 iunie 2017, ora 9:00 , sala C002

 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Planul tematic pentru lucrarea de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: 

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII (PROIECTULUI) DE DISERTAŢIE

File: 

Examen Disertatie Electrotehnica si Electronica de Putere

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE

Domeniul: Inginerie Electrica
Specializarea: Electrotehnica si Electronica de Putere

Componenta comisiei:

Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN - Presedinte
Conf.dr.ing. Alexandru HEDES
Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA
Prof.dr.ing. Marius BIRIESCU
S.l.dr.ing. Marcus SVOBODA - Secretar comisie

Perioada examenului de disertatie:

Sustinerea lucrarii: 21; 22.06.2017, ora 900, D 104

 

 

Title: 

Fisa de inscriere la examenul de disertatie

File: 

Title: 

Planul tematic pentru lucrarea de disertatie

File: 

Title: 

Declaratia de autenticitate

File: