You are here

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

          Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează Ediţia a patra a Sesiunii de comunicări Ştiinţifice Studenţeşti SCSS 2017 care va avea loc în data de 24 mai 2017. Sesiunea se adresează  studenţilor de la ciclurile licenţă şi master din domeniile de studiu ale facultăţii.
          Evenimentul din acest an este structurat in doua secţiuni: Electrotehnică, Electroenergetică.
          Prin această manifestare ştiinţifică se urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:

  • susţinerea şi promovarea preocupările ştiinţifice ale studenţilor într-un mediu academic competitiv;
  • realizarea unui cadru stimulativ de interacţiune, schimb de idei si experienţe;
  • afirmarea studenţilor cu aptitudini deosebite în domeniile ingineriei electrice şi electroenergetice;
  • familiarizarea studenţilor facultăţii cu etapele cercetării și studiului de caz.

          Participarea la simpozion este totodată un exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare şi sustinere a unui discurs in public.
          Diseminarea rezultatelor obţinute prin activitatea de cercetare, prezentate în articolele studenţilor, se va realiza prin publicarea acestora  într-un volum cu ISBN, în format electronic.
          Împreună dorim să oferim studenților Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din Timişoara, mediul ideal pentru dezvoltarea profesională şi personală.

 

 

Title: 

Invitatie la Sesiunea de Comunicari stiintifice studentesti - Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica

File: 

Title: 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR PENTRU SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

File: 

Title: 

Program - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

File: